INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

ZONDER AFSPRAAK MAG U NIET OP DE PRAKTIJK KOMEN.

Heeft u klachten waarbij u denkt aan het Coronavirus, kijk dan eerst op:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus .

Of bel met de landelijke informatielijn: 0800 1351

Als u denkt door een arts beoordeeld te moeten worden, belt u de assistente. Zij overlegt dan met de huisartsarts. Belt u met luchtwegklachten indien mogelijk voor 11.00 uur in de ochtend. Dan kan de huisarts op tijd terugbellen om u telefonisch te adviseren. Een visite in beschermende kleding is in heel uitzonderlijke gevallen mogelijk.

COVID-19 Vaccinatie

Vaccinatie in onze praktijk start in week 15.

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de huisarts op dit moment alleen de volgende groepen kan gaan vaccineren:

  • mensen geboren in 1956-1957-1958-1959-1960 (60 tot 65 jaar);
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
    • mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren voor 01-01-1960.
    • mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren voor 01-01-1960
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten die alleen aan huis gevaccineerd kunnen worden, geboren voor 01-01-1960.

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen hebben inmiddels een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 13 april 2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk via assistente@huisartsdehaas.nl

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.