INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

ZONDER AFSPRAAK MAG U DE PRAKTIJK NIET BINNEN KOMEN!

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger).
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • U hoeft de huisarts niet te bellen.
 • Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:
  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe.
 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Heeft u klachten waarbij u denkt aan het Coronavirus, kijk dan eerst op:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus .

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

Of bel met de landelijke informatielijn: 0800 1351

Als u denkt door een arts beoordeeld te moeten worden, belt u de assistente. Zij overlegt dan met de huisartsarts. Belt u met luchtwegklachten indien mogelijk voor 11.00 uur in de ochtend. Dan kan de huisarts op tijd terugbellen om u telefonisch te adviseren. Een visite in beschermende kleding is enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk.